นุ้ยพันนา

About นุ้ยพันนา

นุ้ยพันนา คือ นามปากกาของผมเองมาจากชื่อเล่นภาษาอังกฤษ nui แต่จงใจออกเสียงเป็นนุ้ย ให้เหมือนชื่อเรียกของเนย คือ นุ้ย ในการออกเสียงแบบญี่ปุ่น ส่วน panna พันนา คือ 2 พยางค์แรกของชื่อจริง จึงออกมาเป็น Nuipanna - นุ้ยพันนา

  

Followers:


Profile Tag Cloud:

ไอดอลไม่ได้เป็นกันง่ายๆ ไม่ได้สร้างกันขึ้นมาง่ายๆ

2019-08-10
By: oohmusic
Posted in: blog

ช่วงนี้เกิดเหตุการณ์ต่างๆเกี่ยวกับวงการไอดอล ตั้งแต่การยุบวง สมาชิกทั้งวงยุติการเป็นไอดอล การออกจากวงเพื่อเลือกเส้นทางเดินใหม่ การย้ายไปอยู่วงใหม่เพื่ออนาคตที่ดีกว่า

แต่ยังยืนยันแนวคิดเดิมว่า ไอดอลไม่ได้เป็นกันง่ายๆ ไม่ได้สร้างกันขึ้นมาง่ายๆ สงสารน้องๆที่ผิดหวัง อาจจะมองภาพที่สวยหรู มองความสำเร็จของไอดอลรุ่นพี่ แต่กว่ารุ่นพี่จะฝ่าฝันมาเป็นเบอร์ 1 ของประเทศได้ ก็อดทนและเจ็บปวดมาก่อนนะ กว่า 2 ปีที่ฝ่าฝัน ถ้าไม่มุ่งมั่นคงจะไปแล้วตั้งแต่แรก

แต่สำหรับวงใหม่ๆ หรือไอดอลหน้าใหม่ ใ ช้เวลาเพียงไม่กี่เดือนก็ล้มเลิกแล้ว ... สู้ๆกันนะครับ คว้าฝันมาให้ได้

ถ้าคุณฝันอยากจะเป็นแบบรุ่นพี่ คุณคงไม่ได้เป็น แต่ถ้าคุณฝันอยากจะเป็นตัวคุณที่ไปยืนแบบรุ่นพี่ คุณมีโอกาสที่จะได้เป็น แต่ถ้าคุณฝันว่าฉันจะยืนในแถวหน้าให้ได้ คุณได้เป็นแน่ๆ

จงมุ่งมั่นๆนะครับ แม้จะเจ็บปวดในวันที่ออกเดิน แต่เมื่อถึงจุดหมายแล้ว คุณจะยินดีและมีความสุขที่ทำได้ตามฝัน


oaa_or_66817186_2615183575206983_7981537510630592869_n.jpg

จาก IG : oaa_or

Tags