นุ้ยพันนา
นุ้ยพันนา
นุ้ยพันนา
@nuipanna
  joined December 30, 2018
นุ้ยพันนา คือ นามปากกาของผมเองมาจากชื่อเล่นภาษาอังกฤษ nui แต่จงใจออกเสียงเป็นนุ้ย ให้เหมือนชื่อเรียกของเนย คือ นุ้ย ในการออกเสียงแบบญี่ปุ่น ส่วน panna พันนา...

Read Full Biography

No Items Found