นุ้ยพันนา
นุ้ยพันนา
นุ้ยพันนา
@nuipanna
รายชื่อวง idol ในประเทศไทย - Update 08.06.2019 Saturday June 8 2019, 8:44 PM
รายชื่อวง idol ในประเทศไทย - Update 08.06.2019- Logo ชื่อวง
1 BNK48.png

BNK48


https://www.facebook.com/bnk48official/


2 CGM48.png

CMG48


https://www.facebook.com/cgm48official/


3 sweat16.jpg

Sweat16


https://www.facebook.com/SweatSixteen/


4 fever.png

Fever


https://www.facebook.com/FEVERTH/


5 logo.jpg

7th Sense


https://www.facebook.com/7thsensegirlgroup/


6 sy51.jpg

SY51


https://www.facebook.com/someiyoshino51/


7 siamdream.jpg

SiamDream


https://www.facebook.com/siamdream/


8 cm cafe.jpg

CM Cafe


https://www.facebook.com/Cmcafeofficial/


9 logo.jpg

Secret12


https://www.facebook.com/secret12.official/


10 akikokuro.jpg

AKIRA-KURO


https://www.facebook.com/akirakuroofficial/


11 blackforest.jpg

Black Forest


https://www.facebook.com/blackforestidolofficial/


12 blackdolls.png

Black Dolls


https://www.facebook.com/BLACK-DOLLS-777650682580402/


13 theshit.jpg

The SHIT


https://www.facebook.com/theshitofficialth/


14 mayday.jpg

MayDay


https://www.facebook.com/MAYDAYIDOL/


15 BHX.png

BHX


https://www.facebook.com/BHX.brickhouse/


16 biteme.png

Bite Me


https://www.facebook.com/bitepage/


17 lemonnade.jpg

Lemonade


https://www.facebook.com/Lemonadeofficialthailand/


18 Taste of LOVE.jpg

Taste of LOVE


https://www.facebook.com/TasteofLove.Official/


19 trixx.jpg Trixx
20 Chonebi.jpg

Chonebi


https://www.facebook.com/chonebiofficial/


21 SHU SHU.jpg

SHU SHU


https://www.facebook.com/ShuShu.th/


22 Hi u.jpg Hi u
23 violet wink.jpg

Violet Wink


https://www.facebook.com/violetwinkofficial/


24 daisydaisy.jpg

Daisy Daisy


https://www.facebook.com/daisydaisyth/


25 happytail.png

Happy Tail


https://www.facebook.com/HappyTailOfficial/


26 blissful.jpg

Blissful


https://www.facebook.com/Blissfulgroupofficial /


27 popever.jpg

Pop Ever


https://www.facebook.com/popever.official/


28 Resweet.png

Resweet


https://www.facebook.com/ReSweetMusicLabel/


29 Siamese Kittenz.jpg

Siamese Kittenz


https://www.facebook.com/SMKTclub/


30 Melt Mallow.png

Melt Mallow


https://www.facebook.com/MeltMallow/


31 Luv Season.png

Luv Season


https://www.facebook.com/support.luvseason/


32 FMA parfait.jpg

FMA parfait


https://www.facebook.com/fmaparfait/


33 .jpg

แพรวาจีจี้


https://www.facebook.com/PRAEWAAGG/