นุ้ยพันนา
นุ้ยพันนา
  • Followers 0
  • Following 0
  • Updates 0
รายชื่อวง idol ในประเทศไทย - Update 08.06.2019
นุ้ยพันนา
Saturday June 8 2019, 8:44 PM
รายชื่อวง idol ในประเทศไทย - Update 08.06.2019
- Logo ชื่อวง
1 BNK48.png

BNK48

https://www.facebook.com/bnk48official/

2 CGM48.png

CMG48

https://www.facebook.com/cgm48official/

3 sweat16.jpg

Sweat16

https://www.facebook.com/SweatSixteen/

4 fever.png

Fever

https://www.facebook.com/FEVERTH/

5 logo.jpg

7th Sense

https://www.facebook.com/7thsensegirlgroup/

6 sy51.jpg

SY51

https://www.facebook.com/someiyoshino51/

7 siamdream.jpg

SiamDream

https://www.facebook.com/siamdream/

8 cm cafe.jpg

CM Cafe

https://www.facebook.com/Cmcafeofficial/

9 logo.jpg

Secret12

https://www.facebook.com/secret12.official/

10 akikokuro.jpg

AKIRA-KURO

https://www.facebook.com/akirakuroofficial/

11 blackforest.jpg

Black Forest

https://www.facebook.com/blackforestidolofficial/

12 blackdolls.png

Black Dolls

https://www.facebook.com/BLACK-DOLLS-777650682580402/

13 theshit.jpg

The SHIT

https://www.facebook.com/theshitofficialth/

14 mayday.jpg

MayDay

https://www.facebook.com/MAYDAYIDOL/

15 BHX.png

BHX

https://www.facebook.com/BHX.brickhouse/

16 biteme.png

Bite Me

https://www.facebook.com/bitepage/

17 lemonnade.jpg

Lemonade

https://www.facebook.com/Lemonadeofficialthailand/

18 Taste of LOVE.jpg

Taste of LOVE

https://www.facebook.com/TasteofLove.Official/

19 trixx.jpg Trixx
20 Chonebi.jpg

Chonebi

https://www.facebook.com/chonebiofficial/

21 SHU SHU.jpg

SHU SHU

https://www.facebook.com/ShuShu.th/

22 Hi u.jpg Hi u
23 violet wink.jpg

Violet Wink

https://www.facebook.com/violetwinkofficial/

24 daisydaisy.jpg

Daisy Daisy

https://www.facebook.com/daisydaisyth/

25 happytail.png

Happy Tail

https://www.facebook.com/HappyTailOfficial/

26 blissful.jpg

Blissful

https://www.facebook.com/Blissfulgroupofficial /

27 popever.jpg

Pop Ever

https://www.facebook.com/popever.official/

28 Resweet.png

Resweet

https://www.facebook.com/ReSweetMusicLabel/

29 Siamese Kittenz.jpg

Siamese Kittenz

https://www.facebook.com/SMKTclub/

30 Melt Mallow.png

Melt Mallow

https://www.facebook.com/MeltMallow/

31 Luv Season.png

Luv Season

https://www.facebook.com/support.luvseason/

32 FMA parfait.jpg

FMA parfait

https://www.facebook.com/fmaparfait/

33 .jpg

แพรวาจีจี้

https://www.facebook.com/PRAEWAAGG/