นุ้ยพันนา

About นุ้ยพันนา

นุ้ยพันนา คือ นามปากกาของผมเองมาจากชื่อเล่นภาษาอังกฤษ nui แต่จงใจออกเสียงเป็นนุ้ย ให้เหมือนชื่อเรียกของเนย คือ นุ้ย ในการออกเสียงแบบญี่ปุ่น ส่วน panna พันนา คือ 2 พยางค์แรกของชื่อจริง จึงออกมาเป็น Nuipanna - นุ้ยพันนา

  

Followers:


Profile Tag Cloud:

ทนไว้ (Cover) พาเพลิน (feat.Boss The Voice Thailand Season 3) [EP-21]


Category: Music
Duration: 00:04:44
Description:
Original by
ทนไว้ - SOMKIAT

พาเพลิน

Guitar - Plaumz
Guitar - L
Bass - Plyply
Drum/Percussion - WIN
Music Director - Chaps

Feat - Boss Paleerat (Boss The Voice Thailand Season 3)

Recorded at กรงนก Music Record Studio
Engineered,Recorded : Anan / i-soon
Mixed by Michel
Assistant Engineer : Plaumz
*This video was produced for non-profit purpose and not for commercial business.

Birds House Studio

www.facebook.com/BirdsHouseStudio

Tags