นุ้ยพันนา

About นุ้ยพันนา

นุ้ยพันนา คือ นามปากกาของผมเองมาจากชื่อเล่นภาษาอังกฤษ nui แต่จงใจออกเสียงเป็นนุ้ย ให้เหมือนชื่อเรียกของเนย คือ นุ้ย ในการออกเสียงแบบญี่ปุ่น ส่วน panna พันนา คือ 2 พยางค์แรกของชื่อจริง จึงออกมาเป็น Nuipanna - นุ้ยพันนา

  

Followers:


Profile Tag Cloud:

BNK48 beside stage Part 2 @ trang music festival 6 4K


Category: People & Blogs
Duration: 00:43:27
Description:
ตรังมิวสิคเฟสติวัลครั้งที่6
19/01/2019
ทุกคอมเม้นไม่สุภาพลบหมดนะครับ ^_^

Tags