1stKidz
1stKidz
 • Followers 0
 • Following 64
 • Updates 0
ประวัติ 1stKidz
1stKidz
Sunday September 29 2019, 6:48 PM
ประวัติ 1stKidz

1stkidz - เฟิร์สคิดส์ ไอดอลกรุ๊ปเมืองโคราชในสังกัดค่ายเพลง “B star” ด้วยคอนเซ็ปต์ ความฝัน ความพยายาม และความรับผิดชอบ จากผู้สมัครอายุ 13-16 ปีทั่วจังหวัดนครราชสีมากว่า 200 คน คัดจนเหลือ 10 คน 

เด็กๆ ทุกคนต้องเข้าร่วมโปรแกรมฝึกที่เข้มข้นในทุกๆ วันหลังเลิกเรียน ตั้งแต่เวลา 17.00-21.00 น. เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมที่จะเป็นศิลปินที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นตัวแทนเยาวชนของคนโคราช ที่สามารถรับผิดชอบหน้าที่ที่มีทั้งต่อตนเองและสังคม เพื่อสร้างแรงกระตุ้น และเป็นแรงผลักดันให้เด็กและเยาวชนทุกคนกล้าที่จะลงมือทำตามความฝันของตนเอง

สมาชิกทั้ง 10 คน

 1. นน - รัฐชนน สุขวัชรกุล
 2. หว่าหวา - ภัคจิรา เอื้อกูลวราวัตร
 3. มีน - ณัชชา ตัญศิริ
 4. ชิชา - ธัญชนก วัชรพงษ์ธร
 5. พิมพ์ - พิมพ์มาดา กิติรัตน์ตระการ
 6. แมมม่อน - สิริปุณยากร นวกรกุล
 7. พอ - ภัสธนันทน์ ศิริไพบูลย์ทรัพย์
 8. เลโก้ - รพีพงศ์ ศุภธินีกิตติ์เดชา
 9. เจน - เจน อิลิซาเบธ เดรเปอร์
 10. นุ่น - สุภนิดา สอนคำแก้ว

นน - รัฐชนน สุขวัชรกุล

1stkidz_OoHmusicNLM_5814.jpg

หว่าหวา - ภัคจิรา เอื้อกูลวราวัตร

1stkidz_OoHmusicNLM_5784.jpg

มีน - ณัชชา ตัญศิริ

1stkidz_OoHmusicNLM_5790.jpg

ชิชา - ธัญชนก วัชรพงษ์ธร

1stkidz_OoHmusicNLM_5774.jpg

พิมพ์ - พิมพ์มาดา กิติรัตน์ตระการ

1stkidz_OoHmusicNLM_5815.jpg

แมมม่อน - สิริปุณยากร นวกรกุล

1stkidz_OoHmusicIDM_6224.jpg

พอ - ภัสธนันทน์ ศิริไพบูลย์ทรัพย์

1stkidz_OoHmusicNLM_5802.jpg

เลโก้ - รพีพงศ์ ศุภธินีกิตติ์เดชา

1stkidz_OoHmusicNLM_5797.jpg

เจน - เจน อิลิซาเบธ เดรเปอร์

1stkidz_OoHmusicNLM_5778.jpg

นุ่น - สุภนิดา สอนคำแก้ว

1stkidz_OoHmusicNLM_5781.jpg