1stKidz
1stKidz
  • Followers 0
  • Following 80
  • Updates 0

1stkidz - เฟิร์สคิดส์ ไอดอลกรุ๊ปเมืองโคราชในสังกัดค่ายเพลง “B star” ด้วยคอนเซ็ปต์ ความฝัน ความพยายาม และความรับผิดชอบ ประกอบไปด้วยกลุ่มเยาวชนอายุ 13-16 ปี 8 คน จากสมาชิกเริ่มต้น 10 คน ออกไป 3 เพิ่มมา 1 คน 

No Items found.