แคน นายิกา ศรีเนียน
  • Followers 1
  • Following 80
  • Updates 0
  Blog » Categories » bio
Saturday October 20 2018, 6:47 PM bio
ชื่อ-สกุล นายิกา ศรีเนียน Eng NAYIKA SRINIAN ชื่อเล่น แคน, แคนแคน FB page cannayika97 Instagram cannayika วันเกิด 10 พฤศจิกายน 2540 จังหวัด กรุงเทพฯ ส่วนสูง 160 หมู่เลือด B ภาษาที่สื่อสาร ภาษาไทย,...
Comments Likes