วี BNK48
วี BNK48
  • Followers 1
  • Following 64
  • Updates 0
  Blog
Saturday October 20 2018, 8:13 PM bio
ชื่อ-สกุล วีรยา จาง Eng Weeraya Zhang ชื่อเล่น วี รุ่น 2 ทีม เค็งคิวเซย์ ตำแหน่ง สมาชิก FB page bnk48official.wee Instagram wee.bnk48official วันเกิด 23 ตุลาคม 2544 จังหวัด ชลบุรี ส่วนสูง 167 หมู่เลือด O อาหาร/ขนม...
Comments Likes