นุ้ยพันนา
นุ้ยพันนา
  • Followers 0
  • Following 0
  • Updates 1
  Blog » Categories » bio
Thursday February 14 2019, 7:00 AM bio
นุ้ยพันนา คือ นามปากกาของผมเองมาจากชื่อเล่นภาษาอังกฤษ nui แต่จงใจออกเสียงเป็นนุ้ย ให้เหมือนชื่อเรียกของเนย คือ นุ้ย ในการออกเสียงแบบญี่ปุ่น ส่วน panna พันนา คือ 2 พยางค์แรกของชื่อจริง จึงออกมาเป็น Nuipanna - นุ้ยพันนา ตัวผมเองตาม BNK48...
Comments Likes