Grace Daisy daisy

About Grace Daisy daisy

เกรซ ณัฐพร อนุรัตน์บดี

Followers:


Profile Tag Cloud:

108-82 The project grace birthday

2019-10-23
By: oohmusic
Posted in: blog
108-82 The project grace birthday

108-82 The project Grace Birthday

ที่มาของชื่อโปรเจค

108 คือ ระยะที่เวลามี่เริ่มโครงการ ถึงวันเกิดเกรซ 108 วัน
82 คือ 8 กุมภาพันธ์ วันเกิดเกรซ

จุดประสงค์หลัก 


  1. เพื่อรับการ donate และนำเงินที่ได้จากการ donate ให้กับหน่วยงานหรือมูลนืธิที่เกี่ยวข้องกับเด็ก ผู้หญิง หรือสัตว์ โดยหักค่าใช้จ่ายเฉพาะ Special Thanks GIFs คือสินค้าสมนาคุณ+ค่าขนส่ง ให้กับผู้ที่ donate ตามยอดที่กำหนด

  2. เพื่อเป็นการทำบุญร่วมกันระหว่างผู้ร่วม donate แฟนคลับ และเกรซ ณัฐพร อนุรัตน์บดี โดย donate ในนามของ เกรซ ณัฐพร อนุรัตน์บดี เนื่องในวันคล้ายวันเกิดเกรซ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563

ระยะเวลาดำเนินการในการร่วม donate

24 ตุลาคม 2562 - 20 มกราคม 2563

ระยะเวลาดำเนินการ

24 ตุลาคม 2562 - 8 กุมภาพันธ์ 2563

108-82 The project Grace Birthday

108-82 The project Grace Birthday

Tags