ฟางฟาง ทศเกิร์ล
  • Followers 0
  • Following 80
  • Updates 0
  Blog
เจ้าเด็กซุกซนคนนี้ มีผลงานการประกวดร้องเพลงทั้งในและนอกประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่น มาเลเซีย แต่ที่ภูมิใจที่สุดของฟางฟางคือ การได้มาเป็นส่วนหนึ่งของ ทศเกิร์ล "อยากเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานวัฒนธรรมไทย ให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จัก"...
Comments 5 Likes