ฟางฟาง ทศเกิร์ล
  • Followers 0
  • Following 80
  • Updates 0

ฟางฟาง ญาณิน ทิวงค์วรกุล ทศเกิร์ล

ผ่านการประกวดร้องเพลงทั้งในและนอกประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่น มาเลเซีย แต่ที่ภูมิใจที่สุดคือ การได้มาเป็นส่วนหนึ่งของ ทศเกิร์ล 

No Items found.