มายยู BNK48
มายยู BNK48
  • Followers 1
  • Following 80
  • Updates 0
  Blog
Sunday October 21 2018, 9:29 AM bio
คามิโอชิของ มายยู คือ เนย ชื่อ-สกุล กวิสรา สิงห์ปลอด Eng Khawisara Singplod ชื่อเล่น มายยู รุ่น 2 ทีม BIII ตำแหน่ง สมาชิก FB page bnk48official.myyu Instagram myyu.bnk48official วันเกิด 28 ตุลาคม 2542 . จังหวัด...
Comments Likes