จ๋า BNK48

About จ๋า BNK48

จ๋าได้เป็นดับเบิลเซนเตอร์ คู่กับมายด์ ในเพลงรองที่สอง พลิ้ว - Skirt Hirari ที่มี เคท นิ้ง น้ำใส จิ๊บ เจน ร่วมด้วย (Unit พลิ้ว)

Followers:


oohmusic

Profile Tag Cloud: