ฟอล์ย Fever
ฟอล์ย Fever
  • Followers 0
  • Following 80
  • Updates 0

แรงบันดาลใจ : ดูอนิเมะเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับไอดอล จนมารู้ว่าวงในอนิเมะนั้นมีตัวตนจริงๆ ก็ติดตามมาตลอด เลยอยากจะลองมาเป็นไอดอลดูบ้าง

[jrEmbed module="jrYouTube" youtube_id="9-P2gCHrtUQ"]

No Items found.