แบมบู BNK48
แบมบู BNK48
  • Followers 1
  • Following 80
  • Updates 0
  Videos
YM 14 น้องแบ๊ม Entertainment 00:01:11
Superstar ที่ดีในความคิดของ "น้องแบ๊ม" “จะต้องเป็นคนที่ใจสวย มีศีลธรรม มีบุคลิกภาพที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่...
Comments Likes
รายการ Kitty Talk EP.9 Bamboo แบมบู ช่อง Kitty Live ID 62708604
Comments Likes
ถ้ายังจำฉากงานกีฬาสีในซีรีส์ฮอร์โมน ซีซั่น 3 ได้ ก็จะสังเกตุเห็นว่ามีตัวละครรับเชิญอยู่หลายคน แต่คนที่สะดุดตามากที่สุด...
Comments Likes
ถ้ายังจำฉากงานกีฬาสีในซีรีส์ฮอร์โมน ซีซั่น 3 ได้ ก็จะสังเกตุเห็นว่ามีตัวละครรับเชิญอยู่หลายคน แต่คนที่สะดุดตามากที่สุด...
Comments Likes
ถ้ายังจำฉากงานกีฬาสีในซีรีส์ฮอร์โมน ซีซั่น 3 ได้ ก็จะสังเกตุเห็นว่ามีตัวละครรับเชิญอยู่หลายคน แต่คนที่สะดุดตามากที่สุด...
Comments Likes
ถ้ายังจำฉากงานกีฬาสีในซีรีส์ฮอร์โมน ซีซั่น 3 ได้ ก็จะสังเกตุเห็นว่ามีตัวละครรับเชิญอยู่หลายคน แต่คนที่สะดุดตามากที่สุด...
Comments Likes
ถ้ายังจำฉากงานกีฬาสีในซีรีส์ฮอร์โมน ซีซั่น 3 ได้ ก็จะสังเกตุเห็นว่ามีตัวละครรับเชิญอยู่หลายคน แต่คนที่สะดุดตามากที่สุด...
Comments Likes