ออม BNK48
ออม BNK48
  • Followers 1
  • Following 80
  • Updates 0
  Blog
Sunday October 21 2018, 10:26 AM bio
ชื่อ-สกุล ปุณยวีร์ จึงเจริญ Eng Punyawee Jungcharoen ชื่อเล่น ออม รุ่น 2 ทีม เค็งคิวเซย์ ตำแหน่ง สมาชิก FB page bnk48official.aom Instagram aom.bnk48official วันเกิด 20 กันยายน 2538 จังหวัด เชียงใหม่ ส่วนสูง 157...
Comments Likes