ใบบัว Fever
ใบบัว Fever
  • Followers 0
  • Following 65
  • Updates 0

แรงบันดาลใจ : คิดว่าไอดอลเป็นอะไรที่เข้าถึงยาก เพราะเมื่อก่อนหนูอ้วน จนได้ลองมาทำจริงๆ แล้วหนูมีความสุข เลยคิดว่าหนูเหมาะจะเป็นไอดอลก็ได้

[jrEmbed module="jrYouTube" youtube_id="6SYYK-0cnnI"]

No Items found.