WISH23
WISH23
  • Followers 0
  • Following 0
  • Updates 0
Basic Info
Description
oohmusic
@oohmusic   4 years ago
ปรารถนา(Wish)

ฝันที่เคยมีวันนั้น หวังว่าจะไป สุดปลายท้องฟ้าไกล
ดาวอยากจะเป็นสักครั้ง จะเปล่งแสงประกายบนฟ้าให้สวยงาม

ทุ่มเท ทำมันออกไปด้วยแรงใจ
ที่ไม่เคยยอมหมดหวัง ไม่รู้พรุ่งนี้
จะเป็นอย่างไร แต่ฉันจะทำ
จะพยายาม ฉันจะไป ไปให้ไกล

Fly Fly Fly Fly บินออกไปให้ไกล
จะไม่ Cry Cry Cry แม้จะเหนื่อย แค่ไหน ก็จะไม่ยอมเสียน้ำตา
Let’s Try Try Try Try มุ่งไปสู่ความฝันที่ตั้งใจ
จะไม่ยอม หยุด ไว้แค่นี้ ไม่ยอมถอดใจ

ช้ำที่ผ่านมากี่ครั้ง ผิดหวัง กับสิ่งที่ทำให้ฉันต้องเสียใจ
ท้อจนอยากจะพออย่างนั้น แต่ความฝันนั้นบอกให้ฉันต้องไปต่อ

แค่เพียงใจเราไม่ยอม สู้ไป
ทำมันสุดแรง วันนั้น เส้นทางที่ฝัน
ต้องมีสักครั้ง ได้เป็นอย่างใจ
จะพยายาม ฉันจะไป ไปให้ไกล

Fly Fly Fly Fly บินออกไปให้ไกล
จะไม่ Cry Cry Cry แม้จะเหนื่อย
แค่ไหน ก็จะไม่ยอมเสียน้ำตา
Let’s Try Try Try Try มุ่งไปสู่ความฝันที่ตั้งใจ
จะไม่ยอม หยุด ไว้แค่นี้ไม่ยอมถอดใจ

Fly Fly Fly Fly บินออกไปให้ไกล
จะไม่ Cry Cry Cry แม้จะเหนื่อย
แค่ไหน ก็จะไม่ยอมเสียน้ำตา
Let’s Try Try Try Try มุ่งไปสู่ความฝัน
จะไม่ยอม หยุด ไว้แค่นี้ไม่ยอมถอดใจ
จะไม่ยอม หยุด ไว้แค่นี้ไม่ยอมถอดใจ
จะไม่ยอม หยุด ฝัน ที่มี...ไม่ยอมถอดใจ
You May Also Like