สตาร์ ศรัณย์ลภัส คำพา
  • Followers 0
  • Following 0
  • Updates 0

สตาร์ ศรัณย์ลภัส คำพา นักแสดง/นักร้อง อดีตสมาชิกวงทศเกิร์ล ยักษ์สีชมพู เข้าสู่วงการเพลงกับการเป็นสมาชิกของวงทศเกิร์ล เมื่อ 5 กันยายน 2563 
ปัจจุบันเป็นนักแสดงในสังกัด MONO Original

สตาร์ ศรัณย์ลภัส คำพา

Profile : สตาร์ ทศเกิร์ล

No Items found.