เมษา BNK48
  • Followers 1
  • Following 80
  • Updates 0
  Blog
Saturday October 20 2018, 2:20 PM bio
ชื่อ-สกุล เมษา จีนะวิจารณะ Eng Mesa Chinavicharana ชื่อเล่น เมษา ฉายา เมต๋า รุ่น 1 ทีม เค็งคิวเซย์ ตำแหน่ง สมาชิก FB page bnk48official.maysa Instagram maysa.bnk48official วันเกิด 08 เมษายน 2542 จังหวัด กรุงเทพฯ...
Comments Likes