Daisy Daisy

About Daisy Daisy

Daisy Daisy เมมเบอร์รุ่นก่อตั้ง 6 คน เกรซ (ณัฐพร อนุรัตน์บดี), นายน์ (วิมพ์วิภา อิ่มประสิทธิชัย), แฮมมี่ (บุณยานุช ศศิธนานันท์), เจเจ (ชญาดา สุขกสิ), เดียร์ (อุทุมพร นรารติกุล) และ หนิงหนิง (มาริกา แพร่เกียรติเจริญ) อดีตวง 7th Sense 

Followers:


Profile Tag Cloud:

 

Timeline