เฌอปราง BNK48

About เฌอปราง BNK48

เฌอปราง เป็นคนใต้ที่มาโตในกรุงเทพ เกิดที่อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา และย้ายเข้ามาอยู่ในกรุงเทพฯ ตั้งแต่อายุ 5 ขวบ ผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่มีความเป็นผู้ใหญ่ ความเป็นผู้นำสูงมาก

Followers:


oohmusic

Profile Tag Cloud: