CGM48
  • Followers 0
  • Following 0
  • Updates 0

CGM48 วงน้องของ BNK48 วงอันดับที่ 2 ของประเทศไทย ประกาศเปิดตัวยูนิตเมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ในงาน BNK48 Thank You & The Beginner ที่เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

และเปิดตัวสมาชิกทั้ง 25 คน เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ในงาน "CGM48 WE TALK TO YOU BY CGM48 SHIHAININ & CAPTAIN เจ้า ~" ที่ Grand Hall Zone ชั้น 1 CentralPlaza Chiangmai Airport 

No Items found.