Band-Maid
  • Followers 0
  • Following 0
  • Updates 0
  Blog
Monday October 15 2018, 9:15 AM bio
Band-Maid เป็นร็อกกรุ๊ปผู้หญิงล้วนก่อตั้งวงเมื่อ กรกฏาคมปี 2013 ในภาพลักษณ์ของวงร็อกแม่บ้านในชุดเมดประจำบ้าน ที่มาของภาพลักษณ์มาจาก Miku Kobato นักร้องนำ/กีตาร์ ที่ก่อนหน้านั้นทำงานในร้านอาหารชื่อ "Cosplay restaurants" ส่วนหนึ่งของร้านจะมีร้าน...
Comments Likes