AKIRA-KURØ

About AKIRA-KURØ

ชื่อ : AKIRA-KURØ
Eng : AKIRA-KURØ
ฉายา : akira kuro. อากิระคุโระ
วันเกิด/ก่อตั้ง : 24.10.2561
อายุ : 1 ปี 2 เดือน 25 วัน
IG : akirakuroofficial
Facebook : akirakuroofficial


AKIRA-KURØ - เป็นไอดอลใต้ดิน หรือที่เรียกๆกันอยู่คือ จิกะไอดอล ชื่อวงถ้าแปลออกมาแล้วมีความหมายว่า "แสงสว่างสีดำ"

แนวเพลงของวงจากการสัมภาษณ์ในสื่อของผู้ก่อตั้ง แนวเพลงจะเป็น Alternative


Followers:


Profile Tag Cloud:

Guestbook

You must be logged in to post to this guestbook!
No entries yet - Be the first