ประวัติ AKIRA-KURO
AKIRA-KURØ
Sunday May 19 2019, 5:44 PM
ประวัติ AKIRA-KURO

AKIRA-KURØ - เป็นไอดอลใต้ดิน หรือที่เรียกๆกันอยู่คือ จิกะไอดอล ชื่อวงถ้าแปลออกมาแล้วมีความหมายว่า "แสงสว่างสีดำ"
*** จิกะไอดอล ในความหมายก็คือวงไอดอลที่ยังไม่มีผลงานกับค่ายเพลง และการเปิดตัวกับสื่อภายนนอก จิกะไอดอลมักจะรู้จักกันในกลุ่ม FC เล็ก แสดงผลงานในไลฟ์เฮ้าส์เล็กๆ

แนวเพลงของวงจากการสัมภาษณ์ในสื่อของผู้ก่อตั้ง แนวเพลงจะเป็น Alternative

*** กับซิงเกิ้ลแรกของวง NEVER GiVE UP

สมาชิกของวง [จากเว็บ akibatan.com]
Name : Nacchii AKIRA KURØ
Birthday : 02.11.199X
Facebook: www.facebook.com/nacchiiakirakuroofficial
Instagram: www.instagram.com/nacchii_akirakuro

Name : Ren AKIRA KURØ
Birthday : 14.10.199X
Facebook: www.facebook.com/renakirakuroofficial
Instagram: www.instagram.com/ren_akirakuro

Name : Ploy AKIRA KURØ
Birthday : 28.11.199X
Facebook: www.facebook.com/ployakirakuroofficial
Instagram: www.instagram.com/ploy_akirakuro

Name : Goya AKIRA KURØ
Birthday : 07.04.199X
Facebook: www.facebook.com/goyaakirakuroofficial
Instagram: www.instagram.com/goya_akirakuro

Name : Feryn AKIRA KURØ
Birthday : 26.04.199X
Facebook: www.facebook.com/ferynakirakuroofficial
Instagram: www.instagram.com/feryn_akirakuro

Name : Poopae AKIRA KURØ
Birthday : 09.02.200X
Facebook: www.facebook.com/poopaeakirakuroofficial
Instagram: www.instagram.com/poopae_akirakuro

Name : Nana AKIRA KURØ
Birthday : 11.07.199X
Facebook: www.facebook.com/nanaakirakuroofficial
Instagram: www.instagram.com/nana_akirakuro

Name : Sugar AKIRA KURØ
Birthday : 22.10.199X
Facebook: www.facebook.com/sugarakirakuroofficial
Instagram: www.instagram.com/sugar_akirakuro

Name : FIN AKIRA KURØ
Birthday : 14.03.199X
Facebook: www.facebook.com/finakirakuroofficial
Instagram: www.instagram.com/fin_akirakuro

Name : Punch AKIRA KURØ
Birthday : 15.02.199X
Facebook: www.facebook.com/punchakirakuroofficial
Instagram: www.instagram.com/punch_akirakuro

Name : Keyboard AKIRA KURØ
Birthday : 02.10.200X
Facebook: www.facebook.com/keyboardakirakuroofficial
Instagram: www.instagram.com/keyboard_akirakuro

Name : IYM AKIRA KURØ
Birthday : 01.07.199X
Facebook: www.facebook.com/iymakirakuroofficial
Instagram: www.instagram.com/iym_akirakuro

Name : Ribbon AKIRA KURØ
Birthday : 16.03.199X
Facebook: www.facebook.com/ribbonakirakuroofficial
Instagram: www.instagram.com/ribbon_akirakuro

Name : Bambie AKIRA KURØ
Birthday : 30.11.199X
Facebook: www.facebook.com/bambieakirakuroofficial
Instagram: www.instagram.com/bambie_akirakuro

AKIRA-KURØ Official
Facebook: www.facebook.com/akirakuroofficial
Instagram: www.instagram.com/akirakuroofficial
Twitter : twitter.com/akirakuroidol
Email: akirakuroofficial6@gmail.com

You May Also Like