Welcome Guest! | login      You are from Ashburn United States us
US TH
เอ๋ วิซาร์ด - Ae Wizard
About เอ๋ วิซาร์ด - Ae Wizard

เอ๋ วิซาร์ด หรือ เอกชัย กรายอานนท์
ดนตรี คือ ศิลปะ...ศิลปะมีคุณค่าและความงามตามครรลองของมัน...
คุณคงไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งในการทำลายคุณค่าและความงามของดนตรี...
เอ๋ วิซาร์ด ขอขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนซีดี My Groove อย่างถูกลิขสิทธิ์ รวมถึงไม่ไรท์และไม่ก๊อปปี้ผลงาน

Official Office : aewizard.com

stats
Profile Tag Cloud:

          Group Friends: tudsinjai.net | tudsinjai.com